Bảng giá dịch vụ

Tin thường
Vip 1
Vip 2
Vip 3
Vip 4
Vip 5
Giá ngày 500 đ 1 000 đ 2 000 đ 3 000 đ 4 000 đ 5 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 3 500 đ 49 000 đ 11 900 đ 18 900 đ 25 900 đ 32 900 đ
Giá tháng (30 ngày) 10 500 đ 15 000 đ 45 000 đ 75 000 đ 105 000 đ 135 000 đ
Giá đẩy tin 1 000 đ/lần 1 000 đ/lần 1 000 đ/lần 1 000 đ/lần 2 000 đ/lần 3 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo
Bảng giá đăng tin:

TIN Vip 5:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỒNG, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN Vip 4:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin Vip 5 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN Vip 3:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH LÁ, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin Vip 5, tin Vip 4 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 3 sao và tiêu đề màu Xanh lá

 


TIN Vip 2:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH DƯƠNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin Vip 5, tin Vip 4, tin Vip 3 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề màu Xanh dương

 


TIN Vip 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin Vip 5, tin Vip 4, tin Vip 3, tin Vip 2 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề màu Hồng


TIN ƯU ĐÃI:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau các tin Vip và trên các tin Miễn phí.

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu Xanh dương nhẹ

 


TIN Miễn phí:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Đóng